Cryptocurrency là một phương tiện trao đổi giống như các loại tiền tệ do chính phủ ban hành.

Cryptocurrency sử dụng thuật toán mã hóa bảo mật để đảm bảo việc trao đổi thông tin dưới dạng kỹ thuật số và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị mới.

Cryptocurrency đơn giản là hình thái tiến hóa mới của tiền tệ hay còn được gọi là tiền mã hóa


Bitcoin là gì?

Bitcoin (BTC) là gì?

Bitcoin hay BTC là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và đặt nền móng cho phát triển của thị trường Cryptocurrency. Bitcoin sử dụng giao thức ngang hàng (peer-to-peer) cho…

Chi tiết »
DMCA.com Protection Status